Mer om vårt hotell i Visby

Suderbys Herrgård drivs av familjen Jacobsson sedan 1988.

Suderbys Herrgård – Hotell, Restaurang & Golfbana

Suderbys Herrgård drivs av familjen Jacobsson. I början tog man emot bussturister och privatgäster för kortare besök med till exempel kaffe och saffranspannkaka. Ägarinnan Mia Jacobsson och hennes framlidne make Erik utvecklade gården i en rasande fart och idag erbjuds en modern och komplett konferensanläggning med festvåning, hotell och ett kunnig kökspersonal i restaurangen.

Mia är fortfarande aktiv i rörelsen, men den dagliga driften sköts nu av dottern Lena Phålsson och Marie Modin tillsammans med personal.

Parallellt med Suderbys Herrgård driver familjen också sedan 1969 Tofta Strandpensionat.

Några historiska årtal

 • 700 e.kr Farmannabönder – vikingar – bebodde gården
 • 1700-tal ett äldre boningshus låg närmare stora vägen
 • 1820 laga skifte, ägaren hette Wendell. Gården har sedan dess aldrig gått i arv utan sålts vid varje skifte
 • 1988 Mia och Erik Jacobsson köper Suderbys Herrgård
 • 1995 Hotellbyggnaden kommer med båt från Lillehammer-OS
 • 1996 Hallbro Hus, de forna ekonomibyggnaderna renoveras
 • 2003 Golfbanans driving range står klar
 • 2004 Nio-hålsbanan färdig
 • 2005 Utsikten, den nya matsalen/konferenslokalen invigs
 • 2006 P18:s officersmäss flyttar in på herrgårdens övervåning
 • 2016 Försvarsmakten etablerar sig åter på Gotland. De använder Suderbys Herrgård som bas för sitt boende under 1,5 års tid
 • 2020 Nya sängar i alla rum
 • 2021 12-hålsbanan invigs
 • 2021 Suderbys Sommarlogi startar med förmånliga priser

Vår historia