Mer om vårt hotell i Visby

Suderbys Herrgård drivs av familjen Jacobsson sedan 1988.

Suderbys Herrgård drivs av familjen Jacobsson. I början tog man emot bussturister och privatgäster för kortare besök med till exempel kaffe och saffranspannkaka. Ägarinnan Mia Jacobsson och hennes framlidne make Erik utvecklade gården i en rasande fart och idag erbjuds en modern och komplett konferensanläggning med festvåning, hotell och ett kunnigt kök.

Mia är fortfarande aktiv i rörelsen, men daglig drift sköts nu av barnen Lena, Eva-Lisa och Barbro tillsammans med personal.

Antalet anställda skiftar kraftigt efter säsong, men kan under de mest hektiska perioderna uppgå till runt 40 personer.

Parallellt med Suderbys Herrgård driver familjen också sedan 1969 Tofta Strandpensionat.

Några historiska årtal

 • 700 e.kr Farmannabönder – vikingar – bebodde gården
 • 1700-tal ett äldre boningshus låg närmare stora vägen
 • 1820 laga skifte, ägaren hette Wendell. Gården har sedan dess aldrig gått i arv utan sålts vid varje skifte
 • 1988 Mia och Erik Jacobsson köper Suderbys Herrgård
 • 1995 Hotellbyggnaden kommer med båt från Lillehammer-OS
 • 1996 Hallbro Hus, de forna ekonomibyggnaderna renoveras
 • 2003 Golfbanans driving range står klar
 • 2004 Nio-hålsbanan färdig
 • 2005 Utsikten, den nya matsalen/konferenslokalen invigs
 • 2006 P18:s officersmäss flyttar in på herrgårdens övervåning
 • 2016 Försvarsmakten etablerar sig åter på Gotland. De använder Suderbys Herrgård som bas för sitt boende under 1,5 års tid

Vår historia